Sinh học tế bào và di truyền học

160.000 VNĐ

Sách Sinh học tế bào và di truyền học được biên soạn dành cho sinh viên Y khoa thuộc Module I – “Từ phân tử đến tế bào” của Đại học Y Dược TP.HCM.

còn 9 hàng

Sinh học tế bào và di truyền học

160.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"