Sinh Học Tế Bào

140.000 VND

Sinh học tế bào là môn khoa học cơ sở cho nhiều chuyên ngành trong đó có chuyên ngành khoa học sức khỏe. Sách mô tả những cấu trúc cơ bản các bào quan với chức năng, kèm liên hệ các biểu hiện lâm sàng bệnh lý có nguyên nhân từ các rối loạn của bào quan tương ứng, giúp độc giả hiểu thêm và có cách nhìn nhận xử trí tốt hơn trong thực tiễn.

còn 6 hàng

Sinh Học Tế Bào

140.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"