Siêu âm tim thực hành: bệnh tim bẩm sinh và mắc phải

500.000 VND

Sách Siêu âm tim thực hành: bệnh tim bẩm sinh và mắc phải (lần xuất bản thứ 2) được áp dụng theo các kỹ thuật mới nhất trong ghi nhận hình ảnh, máy siêu âm tim hiện đại hơn. Đặc biệt có thêm các video hình ảnh động giúp người xem và hiểu rõ để dễ thực hành hơn.

Siêu âm tim thực hành: bệnh tim bẩm sinh và mắc phải

500.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"