Sách chuyên khảo: Các Vùng Văn Hóa Việt Nam

130.000 VNĐ

Các Vùng Văn Hóa Việt Nam có 07 chương triển khai theo trình tự từ lý thuyết đến thực tiễn. Chương đầu trình bày các cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về vùng văn hóa và phân vùng văn hóa Việt Nam, giới thiệu các lý thuyết, các khái niệm liên quan, các tiêu chí phân vùng, các phương án phân vùng và tiểu vùng văn hóa Việt Nam. 06 chương kế tiếp trình bày về sáu vùng văn hóa Việt Nam.

còn 18 hàng

Sách chuyên khảo: Các Vùng Văn Hóa Việt Nam

130.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"