Quản Trị Dịch Vụ Văn Hóa

180.000 VND

Sách Quản Trị Dịch Vụ Văn Hóa là công trình cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về quản trị nói chung, quản trị hoạt động dịch vụ văn hóa nói riêng; các loại hình dịch vụ văn hóa và vấn đề quản lý nhà nước đối với các loại hình dịch vụ văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

còn 4 hàng

Quản Trị Dịch Vụ Văn Hóa

180.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"