Quản trị công tác xã hội (Tái bản lần thứ 2)

155.000 VND

Sách Quản trị công tác xã hội (Tái bản lần thứ 2) được cấu trúc thành 11 chương, đi từ kiến thức đại cương đến kiến thức, kỹ năng chuyên ngành công tác xã hội. Mỗi chương có mục tiêu của chương, nội dung, câu hỏi ôn tập. Tài liệu tham khảo chung để ở phần cuối sách.

Quản trị công tác xã hội (Tái bản lần thứ 2)

155.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"