Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu

VND

Kỷ yếu là một tập hợp các bài tham luận của các tác giả từ nhiều cách tiếp cận khác nhau đến từ các trường đại học, học viện, viện và các trung tâm nghiên cứu, đặc biệt là từ các cơ quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Chi cục Biển và Hải đảo trong quản lý đới bờ … cùng nhiều học giả khác.

còn 5 hàng

Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu

VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"