Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững

258.000 VND

Tài nguyên thiên nhiên không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn chứa đựng nhiều giá trị khác như giá trị xã hội, giá trị sinh thái,… Tuy nhiên, trong một thời gian dài, con người đã không ngừng tìm mọi cách để can thiệp vào nguồn tài nguyên của thế giới: khai thác trắng rừng nhiệt đới, sử dụng lãng phí các dạng tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác và chế biến,…

còn 422 hàng

Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững

258.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"