Quản lý dự án

31.000 VND

“Quản lý dự án” (Tái bản lần thứ chín) được soạn thảo nhằm mục đích cung cấp một tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp và một số ngành khác trong Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; đồng thời cũng muốn chia xẻ thông tin trong lĩnh vực quản lý dự án với những bạn đọc có quan tâm.

Quản lý dự án

31.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"