Quan Hệ Ngoại Giao Của Triều Nguyễn Nửa Đầu Thế Kỷ 19

120.000 VND

Chuyên luận vốn là luận án tiến sĩ sử học, được bảo vệ thành công trước Hội Đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Nhà nước năm 2001 tại Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM.

Quan Hệ Ngoại Giao Của Triều Nguyễn Nửa Đầu Thế Kỷ 19

120.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"