Qúa trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm Kỹ thuật và công nghệ sấy thăng hoa

20.000 VND

Cuốn sách được biên soạn như một cuốn sách chuyên khảo, một cuốn giáo trình để giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và các Trường Đại học khác thuộc lĩnh vực công nghệ hoa học, công nghệ thực phẩm, công nghệ nhiệt, Công nghệ môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"