Polyme Đại Cương

38.000 VNĐ

Để biết cách sử dụng vật liệu polyme có ý thức, có kiểm soát, cần có kiến thức về vật liệu này. Do đó mục tiêu của cuốn sách “Polyme đại cương” này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về polyme cho bạn đọc, từ đó có ý thức sử dụng vật liệu này một cách ” thông minh” hon và góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra các kiến thức cơ bản về polyme cũng giúp cho các bạn họ chuyên sâu về polyme như cấu trúc và tính chất, tổng hợp và biến tính, phối trộn, gia công, vật liệu composit, …

Còn 6 quyển

Polyme Đại Cương

38.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"