Phương trình hàm

80.000 VND

Phương trình hàm là một trong những lĩnh vực nghiên cứu với nhiều kết quả đẹp đẽ, thú vị, có nhiều ứng dụng trong toán học và nhiều lĩnh vực khác.

Tác giả đã biên soạn quyển sách này dựa trên hệ thống bài giảng đã giảng dạy trong học phần “Phương trình hàm” cho các lớp cao học toán chuyên ngành “Phương pháp Toán sơ cấp” tại Trường Đại học Quy Nhơn trong nhiều năm.

Phương trình hàm

80.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"