Phương pháp tính

24.000 VND

Bài giảng bao gồm 6 chương: 

– Số gần đúng và sai số
– Phương trình phi tuyến
– Hệ phương trình đại số tuyến tính
– Nội suy và xấp xỉ hàm
– Đạo hàm và tích phân
– Phương trình vi phân
Để thể hiện các thuật toán, tác giả chọn phần mềm MATLAB vì hiện nay đây là phần mềm được sử dụng rộng rãi trong các trường kĩ thuật.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"