Phương pháp dạy học Tiếng Việt

70.000 VND

Tài liệu giảng dạy Phương pháp dạy học Tiếng Việt được biên soạn chủ yếu dựa vào cơ sở lý luận nền tảng của các tác giả như: Lê A – Nguyễn Quang Ninh – Bùi Minh Toán, Hoàng Hòa Bình – Nguyễn Minh Thuyết. Đây là những tác giả đầu ngành trong giảng dạy và nghiên cứu về Lý luận và phương pháp dạy học TV, LV. Vì thế những kiến thức về hệ thống về hệ thống lý luận dạy học TV, LV sẽ được cung cấp đầy đủ và thiết thực cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, cũng như các giáo viên đang giảng dạy Ngữ văn tại các trường phổ thông.

còn 5 hàng

Phương pháp dạy học Tiếng Việt

70.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"