Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện ở thư viện đại học Việt Nam

80.000 VND

Để thư viện luôn là sự lựa chọn của sinh viên khi tìm kiếm thông tin, thư viện phải luôn chú ý nâng cao chất lượng phục vụ của mình. Bằng cách tổ chức các dịch vụ thông tin – thư viện đa dạng, phù hợp với chất lượng tốt, thư viện sẽ luôn là địa điểm đến của sinh viên khi muốn tiếp cận tới nguồn thông tin mà họ cần.

Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện ở thư viện đại học Việt Nam

80.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"