Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong sản xuất công nghiệp (Sách chuyên khảo)

260.000 VND

Để góp phần trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, sự cố chất thải nguy hại trong hoạt động sản xuất công nghiệp, sách Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong sản xuất công nghiệp được tác giả phát triển dựa trên các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp như cấp Đại học Quốc gia, cấp TPHCM, tỉnh Long An, tỉnh Bình Dương,…và có sửa chữa, bổ sung, cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật cũng như các nghiên cứu trong và ngoài nước.

Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong sản xuất công nghiệp (Sách chuyên khảo)

260.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"