Phát triển bền vững kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương – Những vấn đề khoa học và thực tiễn

135.000 VND

Quyển sách Phát triển bền vững kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương – Những vấn đề khoa học và thực tiễn này là kết quả bước đầu từ các đề tài nghiên cứu trọng điểm của trường Đại học Thủ Dầu Một trong thời gian gần đây. Tập sách bao gồm hơn hai mươi bài viết đã được đăng tải trên tạp chí của trường và chọn lọc từ một số cuộc hội thảo khoa học.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"