Phân tích phản ứng cung tôm sú ở Đồng bằng sông Cửu Long (Sách chuyên khảo)

126.000 VND

Sách chuyên khảo Phân tích phản ứng cung tôm sú ở Đồng bằng sông Cửu Long là bản trình bày ngắn gọn và súc tích của công trình nghiên cứu luận án về phản ứng cung đối với tôm sú tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo mô hình của Nerlove (1958). Trong mô hình này, phản ứng cung của vùng là một hàm số của giá kỳ vọng và sự điều chỉnh sản xuất của vùng dựa vào các giá và sản lượng trễ.

Phân tích phản ứng cung tôm sú ở Đồng bằng sông Cửu Long (Sách chuyên khảo)

126.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"