Phân tích định lượng

82.000 VND

Quyển sách PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (tái bản lần thứ năm) được biên soạn cho sinh viên các ngành công nghệ hóa học, thực phẩm, sinh học, vật liệu và dệt nhuộm thuộc Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

Phân tích định lượng

82.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"