Phân tích đẳng hình học cầu nối hợp nhất giữa mô hình mô phỏng và thiết kế

130.000 VND

Tài liệu này ra đời nhằm giới thiệu đến độc giả phương pháp tiếp cận công cụ tính toán hiện đại và tiệm cận với xu thế phát triển các công cụ tính toán mạnh trên thế giới.

còn 39 hàng

Phân tích đẳng hình học cầu nối hợp nhất giữa mô hình mô phỏng và thiết kế

130.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"