Nostalgia for the Countryside

368.000 VND

“Nostalgia for the Countryside” là cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Anh viết về đạo diễn Đặng Nhật Minh, lấy cảm hứng từ các bộ phim tiêu biểu của ông và được thể hiện dưới ngòi bút của tác giả Dick Gebuys – một nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch người Hà Lan.

Nostalgia for the Countryside

368.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"