Những Ứng Dụng Toán Học, Quản Trị Học, Kinh Tế Vi Mô Trong Quản Trị Kinh Doanh

150.000 VNĐ

Mục tiêu chính của cuốn sách này là cung cấp cho các bạn trải nghiệm đáng kể trong mô hình hóa và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Đủ các ứng dụng để thuyết phục ngay cả những người hoài nghi nhất về sự hữu ích của toán học, giúp trả lời câu hỏi của các học sinh phổ thông và sinh viên đại học: ” Tại sao bắt các em học quá nhiều toán? Học toán để làm gì? Quá mệt!!!”

Còn 9 quyển

Những Ứng Dụng Toán Học, Quản Trị Học, Kinh Tế Vi Mô Trong Quản Trị Kinh Doanh

150.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"