Nhập môn Phương pháp nghiên cứu (Hướng dẫn thực hành cho người làm nghiên cứu)

55.000 VND

Cuốn sách này sẽ cho bạn lời khuyên về cách biến ý tưởng của mình thành một dự án khả thi cũng như cách để duy trì động lực nghiên cứu, nhất là khi bạn không có định hướng thực sự để trở thành một nhà nghiên cứu xã hội.

Nhập môn Phương pháp nghiên cứu (Hướng dẫn thực hành cho người làm nghiên cứu)

55.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"