Nhân học đại cương

125.000 VNĐ

Quyển giáo trình Nhân học đại cương này là quyển được tái bản lần thứ 2. Bố cục vẫn là 10 chương, nhưng việc sắp xếp các chương có sự thay đổi để mang tính logic hơn; nội dung của từng chương cũng được bổ sung, chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn, giúp người đọc dễ hiểu và nắm bắt vấn đề nhanh hơn:

còn 537 hàng

Nhân học đại cương

125.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"