Người Lính, Nghiệp Thầy

100.000 VND

Người Lính, Nghiệp Thầy là một cuốn hồi ký trải rộng ra nhiều góc cạnh trong cuộc đời gần 80 năm của tác giả. Cuốn sách bao gồm năm phần, mỗi phần đánh dấu một chặng đường với nhiều kỷ niệm về cuộc đời tác giả.

Người Lính, Nghiệp Thầy

100.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"