“Nghiện” Internet ở Thanh thiếu niên Việt Nam:Thực trạng và giải pháp

VND

Hội thảo “Nghiện” Internet ở Thanh thiếu niên Việt Nam:Thực trạng và giải pháp được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng chống và hổ trợ cai nghiện internet, mục đích phát họa bức tranh chung về nghiện internet ở thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay; tìm hiểu nguồn gốc, thực trạng, những hậu quả của nó đối với gia đình, nhà trường và xã hội; thảo luận về những biểu hiện lâm sàng của nghiện internet, công cụ chuẩn đoán và biện pháp điều trị; đồng thời thảo luận vai trò của truyền thông, nhà trường, xã hội,…trong việc phòng chống nghiện internet, từ đó tìm ra các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa và điều trị nghiện internet ở thanh – thiếu niên Việt Nam hiện nay.

còn 4 hàng

“Nghiện” Internet ở Thanh thiếu niên Việt Nam:Thực trạng và giải pháp

VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"