Nghiên Cứu Văn Học Trung Đại Việt Nam Từ Hướng Tiếp Cận Liên Ngành

100.000 VNĐ

Trên cơ sở xu hướng nghiên cứu khoa học chung của cả nước, kế thừa, lĩnh hội phần nào những bài viết của những nhà nghiên cứu đi trước, công trình Nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành muốn có một cái nhìn toàn diện. khái quát về nghiên cứu liên ngành trong văn học trung đại – như một bức thiết trong xu hướng thời đại.

còn 3 hàng

Nghiên Cứu Văn Học Trung Đại Việt Nam Từ Hướng Tiếp Cận Liên Ngành

100.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"