Nghiên cứu khoa học – Phương pháp và kỹ thuật

38.000 VND

Sách Nghiên cứu khoa học – Phương pháp và kỹ thuật được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên và học viên cao học ở các trường cao đẳng và đại học hiểu được vai trò quan trọng của một nghiên cứu khoa học có chất lượng, nắm được một chuỗi quá trình trong khi thực hiện nghiên cứu khoa học để có thể tiếp cận và thực hiện nghiên cứu một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

Nghiên cứu khoa học – Phương pháp và kỹ thuật

38.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"