Nền móng

87.000 VNĐ

Sau nhiều năm giảng dạy, tham gia thiết kế và nghiên cứu môn CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG, tác giả nhận thấy được một số khó khăn mà người kỹ sư công trình thường gặp phải khi tiếp cận phần nền móng công trình, nên đã thúc đẩy tác giả viết quyển sách này.

còn 12 hàng

Nền móng

87.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"