Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững

91.000 VND

     Các nguồn năng lượng tái tạo đáp ứng được các tiêu chí của sự phát triển bền vững, vì đó là các nguồn năng lượng vô tận và không gây nên các vấn đề ô nhiễm môi trường. Để góp phần hiểu rõ vấn đề này, tác giả biên soạn cuốn sách “Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững”.
Đối tượng nhằm phục vụ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, chuyên viên ở các công ty, xí nghiệp, đồng thời các bạn sinh viên ở các trường ĐH, cao đẳng và dạy nghề cùng các bạn quan tâm đến lĩnh vực này.

còn 4 hàng

Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững

91.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"