Nam Bộ – Đất và Người (Tập XV)

VNĐ

Năm 2020, Hội Khoa học Lịch Sử TP.HCM tiếp tục giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm định kì Nam Bộ – Đất và Người (Tập XV). Sách bao gồm 43 bài viết được sắp xếp vào hai nhóm chính: Những vấn đề lịch sử – văn hóa Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh và Những vấn đề lịch sử – văn hóa Nam Bộ và những vùng đất khác.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"