Nam Bộ đất & người tập XI

300.000 VND

 Nội dung sách được Ban Biên tập tuyển chọn 44 bài viết, phân loại theo hai nhóm chủ đề: “Những vấn đề lịch sử – văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” và “Những vấn đề lịch sử – văn hóa Nam Bộ”. Các bài viết được sắp xếp theo thứ tự diễn trình lịch sử của các sự kiện, nhân vật, vấn đề, … được đề cập. Với cách sắp xếp, phân loại bài viết như trên (đã được thực hiện ở Tập X), Ban Biên tập hy vọng tập sách sẽ ngày càng được nối tiếp theo hướng chuyên sâu hơn, tập trung hơn, đề cập và gợi mở nhiều vấn đề mới, từ bước nâng cao hơn nữa chất lượng khoa học của công trình.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"