Na Phật Na Kinh Đô Đầu Tiên Và Cuối Cùng Của Vương Quốc Phù Nam

130.000 VNĐ

Vương quốc Phù Nam là một vương quốc cổ ở Đông Nam Á, tồn tại từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, có diện tích bao trùm từ Nam bộ Việt Nam qua Campuchia, Thái Lan, phía nam Lào, một phần phía đông Myanmar và một phần phía nam Malaysia ngày nay. Như vậy từ nửa cuối thế kỷ I đến đầu thế kỷ III, thời gian khoảng 200 năm, Na Phật Na (Óc Eo) là kinh đô đầu tiên của vương quốc Phù Nam và là kinh đô lớn nhất của vương quốc Phù Nam (450 ha)

còn 99 hàng

Na Phật Na Kinh Đô Đầu Tiên Và Cuối Cùng Của Vương Quốc Phù Nam

130.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"