Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng

180.000 VND

<Sách không bán>

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ môn Lịch sử Đảng thuộc Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TpHCM chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học “Phương pháp nghiên cứu biên soạn và giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam”.  Trên cơ sở các tham luận khoa học gửi đến hội thảo, Bộ môn Lịch sử Đảng thuộc Khoa Lịch sử Trường KHXH & NV đã tuyển chọn, sắp xếp, biên tập và xuất bản thành sách Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng.

Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng

180.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"