Một Số Vấn Đề Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (Hội thảo khoa học sau đại học năm 2019)

VNĐ

Một Số Vấn Đề Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (Hội thảo khoa học sau đại học năm 2019) nơi để NCS, HVCH thể hiện đam mê nghiên cứu, thể hiện ý tưởng và quan điểm nghiên cứu; cũng là nơi thực hiện đề tài và công bố kết quả nghiên cứu của mình.

Một Số Vấn Đề Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (Hội thảo khoa học sau đại học năm 2019)

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"