Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn (Hội thảo khoa học sau đại học 2020)

Sách Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn (Hội thảo khoa học sau đại học 2020) tập hợp các tham luận đã trình bày trong Hội thảo khoa học sau đại học 2020, một hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"