Một Hướng Tiếp Cận Lịch Sử Họ Hồ Việt Nam

350.000 VNĐ

Những nghiên cứu về triều đại Hồ, về dòng hộ Hồ nói chung từ trước đến nay khá nhiều, tuy nhiên vẫn còn đọng lại những tồn nghi và khoảng trống nhận thức do sự khan hiếm về tư liệu và thiếu các nghiên cứu hệ thống. Do vậy việc tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về cội nguồn, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của dòng họ Hồ Việt Nam là việc làm cần thiết , đáp ứng nhu cầu chính đáng của mỗi thành viên họ Hồ, qua đó nâng cao lòng tự hào về dòng họ, phát huy hơn nữa các giá trị tinh thần – tài sản quý của các bậc tiền bối, danh nhân họ Hồ để lại, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của họ Hồ Việt Nam.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"