Mô hình ruồi giấm trong nghiên cứu y sinh

Cuốn sách Mô hình ruồi giấm trong nghiên cứu y sinh được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của nhóm Nghiên cứu Y sinh trên Mô hình Ruồi giấm thuộc trường Đại học KHTN (ĐHQG-HCM).

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"