Miễn Dịch Học Chức Năng Và Các Bất Thường Của Hệ Miễn Dịch

41.000 VNĐ

Suốt nhiều triệu năm tồn tại và phát triển, con người chúng ta luôn phải vật lộn với bệnh tật – một loại kẻ thù có tính sinh tồn, tuy nhiên con người buộc phải “đội trời chung” với chúng. Miễn dịch học ( Immunology) được coi là “vũ khí” hiệu quả nhất mà trí tuệ con người đã sáng tạo ra, nhằm tìm cách chống lại bệnh tật.

Còn 11 quyển

Miễn Dịch Học Chức Năng Và Các Bất Thường Của Hệ Miễn Dịch

41.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"