Miễn dịch Đề kháng Ký chủ

220.000 VND

Giáo trình Miễn dịch Đề kháng Ký chủ được biên soạn theo chương trình đổi mới Y khoa của Khoa Y – Đại học Y Dược Tp.HCM, cũng đồng thời trên tinh thần chương trình mới của Bộ y tế cho các trường Đại học Y trên toàn quốc.

Miễn dịch Đề kháng Ký chủ

220.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"