Mấy tác giả văn học hiện đại ở Nam Bộ – đôi điều ghi nhận

Từ ngày được về công tác tại Khoa Ngữ văn và Báo chí, rồi Khoa Văn học và Ngôn ngữ, nay là Khoa Văn học, hai bộ môn Văn học Việt Nam, Lý luận văn học của khoa đã thực hiện một số đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Đại học Quốc gia TPHCM, và Tác giả đã được các chủ nhiệm của các đề tài mời tham gia viết về một số tác giả, tác phẩm cụ thể nên mới có điều kiện tìm tòi, nghiên cứu sâu về một vùng văn học mà từ rất lâu giới nghiên cứu văn học sử Việt Nam ít nhiều đã có phần lãng quên.Những bài viết về tác giả tác phẩm trong tập sách này là xuất phát từ việc tham gia các đề tài khoa học trọng điểm đó.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"