Mạng Nơ-ron nhân tạo: từ hồi quy đến học sâu

39.000 VND

Sách Mạng Nơ-ron nhân tạo: từ hồi quy đến học sâu có nội dung chính xoay quanh chủ đề kiến trúc và các loại mạng nơ-ron khác nhau. Sách gồm 07 chương

Mạng Nơ-ron nhân tạo: từ hồi quy đến học sâu

39.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"