Lý thuyết xác suất và thống kê toán

25.000 VND

Cuốn sách gồm ba phần được chia làm tám chương, được sắp xếp theo một thứ tự chặt chẽ nhằm giúp cho sinh viên hiểu rõ các khái niệm, các công thức cơ bản và các phương pháp của xác suất để nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"