Lý Thuyết Hệ Thống Và Ứng Dụng Trong Thực Tiễn Cuộc Sống

210.000 VND

Cuốn sách Lý thuyết hệ thống và ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống trình bày lý thuyết hệ thống theo hướng kinh nghiệm luận dưới hình thức đơn giản ở mức có thể và đi dần từ cụ thể đến trừu tượng.

còn 90 hàng

Lý Thuyết Hệ Thống Và Ứng Dụng Trong Thực Tiễn Cuộc Sống

210.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"