Lý thuyết Điều khiển tự động

59.000 VNĐ

Lý thuyết và kỹ thuật điều khiển tự động các quá trình sản xuất, các quy trình công nghệ, các đối tượng điều khiển trong công nghiệp, quốc phòng ye tế… trong những năm gần đây đã có sự nhảy vọt nhờ sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin.

còn 3 hàng

Lý thuyết Điều khiển tự động

59.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"