Lý thuyết bảo toàn năng lượng

120.000 VNĐ

Bảo toàn năng lượng và nhiệt từ lâu đã là những kiến thức cơ bản của người kỹ sư nhiệt lạnh. Tuy nhiên, để tìm hiểu sâu về những lĩnh vực này thì các sinh viên chuyên ngành cần phải được trang bị một số kiến thức nhất định về nhiệt động lực học, truyền nhiệt, cơ lưu chất, kỹ thuật cháy, …

còn 15 hàng

Lý thuyết bảo toàn năng lượng

120.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"