Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật

96.000 VNĐ

Tài liệu học tập Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật bao gồm các vấn đề lý luận, những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật như: khái niệm, đặc trưng, nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; những vấn đề lý luận về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật như: khái niệm và các đặc trưng cơ bản của pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

 

còn 2 hàng

Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật

96.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"