Lý luận chung về công tác thanh niên

80.000 VND

Với kinh nghiệm nghiên cứu, công tác và giảng dạy lâu năm cho đội ngũ cán bộ thanh niên trong cả nước, tác giả TS.Trần Văn Trung, Giảng viên ĐHQG-HCM biên soạn cuốn sách Lý luận chung về công tác thanh niên nhằm giúp cho hệ thống Đoàn thanh niên, các trường đại học, học viện đang đào tạo chuyên ngành công tác thanh niên có thêm tư liệu tham khảo.

Lý luận chung về công tác thanh niên

80.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"