Luyện dịch Việt – Anh

30.000 VND

Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Anh văn rèn luyện kỹ năng dịch với các ngữ cảnh khác nhau như: hội thoại, văn học, khoa học, … cùng với các bài dịch mẫu.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"